Z archivu výzkumu ke dni 10 výročí zveřejnění výzkumu Konopí je lék zveřejněnému dne 21.3.2008

1. Antonů, Dvořák, Dvořáková, Smékal, Nováček, Satinská a kol. asociace Cannabis is The Cure, z.s. (zde): Oznámení vládě, parlamentu, justici, exekutivě, prezidentovi a mediím o právním, přírodovědném a národohospodářském výzkumu konopí dne 21.3.2008 Konopí je lék s prvním legislativním návrhem de kriminalizace výzkumu, léčby a zpracování konopí k osobnímu použití a použití ve výzkumu a léčbě. 

2. Matlach, Nováček, Kopřiva, Dvořák a kol. asociace Cannabis is The Cure, z.s. (zde): Oznámení policejnímu prezidentovi, justici a exekutivě, že došlo k zabití a umučení členů výzkumu Konopí je lék dne 11.5.2011 exekucemi výzkumnické farmy v Ospělově a rizika exekucí Edukativní konopné kliniky v Praze. 

3. Dvořák, Hubeňáková, Ondra, Slavík, Pospíšil a kolektiv asociace Cannabis is The Cure, z. s."  (zde) Oznámení vládě, parlamentu, justici, exekutivě, prezidentovi a mediím ode dne 21.3.2011 do dne 6.10.2017 opakovaně o úspěšné cannabisterapii u fatálních stavů diabetes u řádně analyzovaného, zpracovaného a dávkovaného léčebného konopí.  

➽ 4. Hanuš a kol. Hebrejské univerzity (zde) Vyléčí konopí rakovinu? Dne 8.12.2011

➽ 5 . Bryndová, Hanuš a kol. Hebrejské univerzity (zde) Konopí a léčba rakoviny z pohledu vědce. Dne 4.9.2012

Studie a dokumenty na www.konopijelek.cz