Doc. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš Dr.Sc. vedoucímu výzkumu Mgr. Dušanu Dvořákovi

➽➽ Více na www.konopijelek.cz sekce Dokumenty a studie