HoroskopNar. 12. 1. 1962, 15:25 hod. v Olomouci


Při pohledu do Vašeho horoskopu vidím, že jste třínásobný Kozoroh (Slunce, Mars i Venuše je v tomto znamení), který Vám přináší houževnatost, cílevědomost, vytrvalost a někdy i takovou, že Vám může uškodit. Pozor také na pesimismus, který se se znamením Kozoroha spojuje. Tyto planety se nacházejí v 7. domě - dům vztahů, manželství, soudních sporů. 


Toto umístění poukazuje na to, že jste vztahový člověk, máte nadání jednat s lidmi a navazovat vztahy s veřejností. 


Dalším velmi zastoupeným znamením je vodnář, v kterém se nachází Saturn, Merkur a Jupiter. 


Poukazuje to na intelektuálně založenou osobnost, která se zabývá vodnářskými tématy (budoucnost, změna starého v něco nového, sociální a humanitární oblast, technické pokroky atd.). 


Tyto planety ve vás probouzejí revolucionáře, který rád jde do hloubky a odhaluje tajemství témat 8. domu (krizové situace, smrt, duše, sexualita, tajemství, ezoterika, finance…). 


Jeden z nejdůležitějších prvků Vašeho horoskopu je Váš ascendent, který je ve znamení raka. 


Ascendent vyjadřuje Vaše základní rysy, temperament, fyzický zjev, jak působíte na ostatní. Lze usuzovat, že jste velmi citlivý, vnímavý člověk, který má schopnost pečovat o druhé. Velmi rád používáte snění, imaginace, jste romantická duše. "I když", vládce Raka je luna, která se nachází v "mužském" ohnivém znamení berana v 10. Domě,  což poukazuje na impulzivnost až vznětlivost. Jste člověk, který má schopnost vést druhé lidi a dávat jim nové impulzy. Jste podnikavý a umíte vystupovat jako autorita.To co shledávám ve vašem horoskopu jako dar z nebes je konstalace ASC v trigonu na neptun, neptun v trigonu na MC a MC v trigonu na Asc. Hned Vám to přeložím do lidské řeči: Neptun v pátém domě ve znamení Štíra vypovídá o velkém tvůrčím (uměleckém i podnikatelském nadání) - umění, poezie, film atd. je to Vaše bytostné sebe vyjadřování a tím byste společnosti měl být největším přínosem. MC je nevyšší bod, který můžete ve společnosti dosáhnout. Máte ho v Rybách a vládcem je Neptun ve Štíru. Tzn., že byste měl šířit umění a další neptunská témata (láska - bezpodmínečná, meditace, léčení, terapie…).Blízkosti MC máte i Chirona, což je planeta léčitelská. Ale pozor! Neptun s Jupiterem vytváří napěťovou vazbu (kvadraturu), která dává někdy přílišný extrémismus, ideologii, zneužívání alkoholu či jiných drog.


J.R., 04.11.2010


Z numerologie lze dodat důležitou věc a to, že máš rovinu VIZE! 
  
Chybějící čísla 3,5,7. To ti dává schopnosti vidět daleko dál než by mnozí lidé považovali za normální. Za cíle si kladeš ideály a ty pak prosvětlují veškeré tvé počínání. Máš neuvěřitelnou emoční sílu a odvahu, což způsobuje, že jsi ochoten snášet kritiku a třeba i vězení, než aby ses vzdal svých ideálů. 

Rovinu vize měl Mahátma Ghándí. Takovíto lidé také dokážou na svých přesvědčeních a ideálech velmi lpět a vše ostatní v životě je až na druhém místě a díky tomu neexistují pochybnosti jak jednat. Vize jsou vždy jasné a ze všeho nejpodstatnější. V mnoha případech tito lidé nedbají ani příliš na své tělo. Záleží tady také na tom, jak lidé s rovinou vize svůj potenciál využijí. Jestli pozitivním směrem, nebo scestným či pro mnoho lidí nepřijatelným směrem.....J.Č., 10.11.2010

Reference  • Nominace "olomouckými" profesory, lékaři a nevládními organizacemi na cenu města Olomouce za výzkum "Konopí je lék" v roce 2013: ZDE 
 •  
 • Z česko - britské konference v Olomouci v roce 2000: ZDE
 •  
 •  Analýzy kanabinoidů výzkumu "Konopí je lék" Ústavem soudního lékařství FN v Olomouci ZDE  a vyjádření soudního znalce v roce 2013 ZDE
 •  
 • Filmové dokumenty 2009-2012: ZDE
 •  

 • Vyjádření rektorů Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2012 a 2013: ZDE 
 •  

 • Ocenění vládního výboru pro zdravotně postižené v roce 2009: ZDE  
 •  

 • Cannabis sativa a diabetes (duální diagnózy, tzv. diabetická noha)  - Dušan Dvořák a Irina Hubernáková: ZDE  
 •  

 • Cannabis sativa a Parkinsonova choroba  - Dušan Dvořák a Věra Kruková: ZDE 
 •  

 • Vyjádření Úřadu vlády ČR v roce 2011: ZDE
 •  

 • Nominace zakladatelů výzkumu na cenu Via Bona od nevládních organizací v roce 2010: ZDE 
 •  

 • Vyjádření členky výzkumu "Konopí je lék" Martiny Sedláčkové v roce 2012 ZDE 
 •  

 • Vyjádření soudního znalce pro soud v Praze v roce 2011 - ZDE
 •  

 • Vyjádření nevládních organizací v 7 stížnost policejnímu prezidentovi v roce 2011: ZDE 
 •  

 •  Veřejná podpora Dušana Dvořáka od občanů Olomouce, České a Slovenské republiky, Německa a Španělska - žádost ministru spravedlnosti o obnovu procesu pro hrubá porušení zákonů v roce 2012: ZDE 
 •  

 • Podpora výzkumu "Konopí je lék" od umělců v roce 2008: ZDE
 •  

 • Co je cannabisterapie - Dušan Dvořák: ZDE
 •  

 • Vyjádření primátora Olomouce v roce 2010 k trestnímu stíhání manželů Dvořákových: ZDE
 •  

 • Vyjádření soudního znalce pro soud v Prostějově v roce 2011: ZDE 
 •  

 • Výzkum "Konopí je lék" v časopisech Reflex a Respekt a v roce 2005 a 2010 : ZDE   a ZDE 
 •  

 • Přílohy referencí ukončeme tichou vzpomínkou na člena výzkumu „Konopí je lék“ Petra Ladislava Kodyma a jeho prosebného dopisu všem členům parlamentu v roce 2009: ZDE 
Odborné studie signatářů a lektorů výzkumu a turné "Konopí je lék":

 • Cannabis sativa a rakovina – dílčí část studie, Ondřej Lumír Hanuš, Hebrejská univerzita, signatář výzkumu „Konopí je lék“, objevitel prvního endogenního kanabinoidu: ZDE 

 • Cannabis sativa a rakovina - Rick Simpson a Ondřej Lumír Hanuš, důkazy o cenzuře medií: ZDE 

 • Cannabis sativa a rakovina – Libuše Bushka Bryndová a Ondřej Lumír Hanuš: ZDE