QUIP a Evropský soud pro lidská práva (ESLP) a důkaz 4 let řízení o svéprávnosti v rozhodnutí Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 28.11.2016, že OS Olomouc vede již od roku 2012 - 2016 řízení o svéprávnosti Dušana Dvořáka a navrhuje, aby věc posoudil Okresní soud v Prostějově a Krajský soud v Brně

Nevládní organizace QUIP se věnuje problematice- stačí kliknout.
Rozhodnutí ESLP ze dne po 10.10.2012, kdy podal Dušan Dvořák 1 právně přípustnou  a po roce a půl jako nedůvodnou podanou stížnost a rozhodnutí ESLP na 8 stížnost na ČR do 10.12.2016 a následně rozhodnutí Palackého univerzity a Okresního soudu v Olomouci v letech 2012 - 2016, naposledy pak trestního spisu o ústavní ochranné léčbě 5 Nt 111/2016 dne 20.12.2016 a znaleckých posudcích znaleckých ústavů Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci a PN Bohnice v  Praze k 10 obviněním a 8 ústavním stížnostem Dušana Dvořáka od 1.1.2010 do 10.12:2016  (celkem 10 ústavních stížností 5 advokátů za 10 let). Ošetřující lékaři a lékařky FN a VNOL, Polikliniky u Tržnice a ambulance  PPP, s.r.o etc. v letech 2000-2016: praktici: MUDr. Novák, MUDr. Dittmarová a od roku 2014 MUDr. Dagmar Přikrylová, neurologové MUDr. Šmídová a psychiatři MUDr. Jarmila Šmoldasová, MUDr. Věra Táborská, MUDr. Zdeněk Faldyna, MUDr Jiří Bilík a MUDr. Silvie Musilová