Výzkum zveřejněn dne 21.3.2008 . Aktualizace do 10.12:2016

I
Rozhodnutí soudem určené olomoucké lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové

Vyjádření MUDr. Dagmar Přikrylové určené evropské a české justici a exekutivě k osobě vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušanu Dvořákovi, MMCA jsou ode dne 17.11.2014 do 10.12.2016 a najdete je ZDE. Dušan Dvořák, MMCA byl po zveřejnění výzkumu dne 21. 3.2008 od 1.1.2010 do 10.12.2016 celkem 10x obviněn, 5 x v kategorii zločin s pokusy justice, exekutivy a akademiků od 14.7.2012 zbavit Dušana Dvořáka svéprávnosti a zavřít do ústavu. 


II.
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Evropské komise a Soudního dvora

V odkazu a výše jsou uvedená odmítavá správní a justiční (ne)rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Evropské komise a Soudního dvora vůči diskriminovaným a poškozeným členům asociace Open Royal Academy na území ČR, zastoupených advokáty, nebo Cannabis is The Cure,z.s., nebo fyzickými osobami a zástupci asociace., a to zejména odmítavá rozhodnutí vůči předsedovi správní rady a opakovanému stěžovateli na rozhodnutí České republiky Dušanu Dvořákovi, MMCA vůči porušování evropské a unijní judikatury a judikatury ústavního a nejvyššího soudu v rozhodnutích sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16 a porušování nejméně čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství a nejméně čl. 2, 3 a 6 Českou v letech od 1.1.2012 – 12.12.2016, což najdete i s předmluvou společnosti pro kvalitu QUIP ZDE 


III.
Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od 14.7.2008 do d0.12.2016 jsou uvedena
na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.cz


Dále pak doložme klíčové rozhodnutí MZ ČR vůči asociace Open Royal Academy ze dne 16.8.2016, což najdete ZDE  Další klíčové rozhodnutí vůči vedoucímu výzkumu a pracovišti Edukativní konopná klinika najdete ZDE